Historie ASV ADVENDO Pukulan Betawi
Geschiedenis van ASV ADVENDO
 
Omstreeks eind 1972 vonden enkele oudere naar Nederland gerepatrieerde “Indonesische mannen” elkaar, om in huiselijke kring weer de Pukulan Betawi te beoefenen. Ook jongeren begonnen zich allengs voor deze sierlijke zelfverdedigingsport te interesseren. En wel in zodanige mate, dat na verloop van tijd het trainen in huiselijke kring niet meer goed mogelijk was.Een aantal enthousiastelingen richtte in november 1977 toen de amateursportvereniging “ADVENDO” op, Aangenaam Door Vriendschap En Nuttig Door Oefening, die heden ten dage nog immer bestaat. De grondlegger en lange tijd voorzitter van de vereniging was Dhr. W.F. Wijnhamer, ofwel Oom Will. Oom Will is tot het einde van zijn leven als voorzitter aan de vereniging verbonden gebleven, helaas is hij onze vereniging ontvallen in 1995.
 
Naast Oom Will waren er nog een aantal heren actief bij ADVENDO. Met name noemen wij Dhr. C. Visscher (Oom Boy), Dhr. A.H. Zeemeijer, Dhr. E.E. Croque, Dhr. N.C. Jacquard (Oom Noby) en Dhr. J.H. Michel welke de juridische en administratieve taken verzorgden.
 
De stijl van Pencak Silat die binnen de ASV ADVENDO als zelfverdedigingsport wordt beoefend is de Pukulan Betawi. De basistechniek hiervan is afkomstig uit de Sundalanden van West-Java, uitgebreid met een aantal goede technieken van diverse Japanse, & Chinese vechtsporten.De Pencak Silat Pukulan Betawi stamt uit het voormalig Batavia of Betawi, sinds de Indonesische onafhankelijkheid Jakarta genaamd. Voor zoverbekend, werd Pukulan Betawi samengesteld en geperfectioneerd door in Kwitangbuurt van het voormalige Batavia wonende en daar geboren Nederlandse ingezetenen. Deze oud-Indischgasten spraken dikwijls de diverse regionale talen en waren zo bekend met de Indonesische zeden en gewoonten, dat het hun niet moeilijk viel de Pukulan Betawi aan te passen en richting te geven. Zo ontstond voor W.O.2 onder de beoefenaars van verdedigingssporten in de Indonesische Archipel de Pencak Silat Pukulan Betawi.
 
ASV ADVENDO © 2021
Pencak Silat Pukulan Betawi
Den Haag